Pravno savjetovalište Udruga Srma nastavlja s radom u četvrtak

Pravno savjetovalište Udruga Srma nastavlja s radom u četvrtak 17.1.
Diplomirana pravnica pruža besplatne savjete jednom tjedno i to četvrtkom od 9-11 sati u kući Tripalo ispod crkve u Sinju.
Pravo na besplatnu pravnu pomoć imaju građani koji od Ureda državne uprave u Sinju dobiju valjano rješenje o pravnoj pomoći. Građani isto mogu zatražiti u Uredu državne uprave u zgradi Općine, soba br. 16. kod gđe Nade Jelinčić. Uz predočenje rješenja Ureda državne uprave građani mogu ostvariti pravo na besplatnu pravnu pomoć i savjetovanje u Pravnom savjetovalištu Udruge Srma.
Poseban poziv upućuje se građanima koji su primili negativna rješenja ili rješenja o ovrsi za telekomunikacijske usluge da se odmah jave u pravno savjetovalište kako bi mogli ostvariti pomoć na vrijeme.
Informacije se mogu dobiti putem mobitela 098/261-478 i e-mailom: udruga.srma@st.t-com.hr.

17.01.13