BLAGOSLOV OBITELJI U SINJU I PODVAROŠU

RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI U SINJU I PODVAROŠU 2012./2013.

Nedjelja,30. prosinca 2012. od 14 sati
• TRG GOJKA ŠUŠKA
• ZGRADE NA ULAZU U TRG G. ŠUŠKA (ul. Miljenka Buljana)
• SERDARA VUČKOVIĆA
• DRAGAŠEV PROLAZ
• BRNAŠKA ULICA

Ponedjeljak, 31. prosinca 2012. od 9 sati:
• ALKARSKO TRKALIŠTE, STUPARIĆA OBOR
• ŠETALIŠTE ALOJZIJA STEPINCA
• FRATARSKI PROLAZ, ŽANKOVA GLAVICA,
• TRG KRALJA TOMISLAVA, MATIĆEVA,
• ZEČEV PROLAZ, KRALJA ZVONIMIRA,
• FRA  A. K. MIOŠIĆA, BORIĆEVAC, BREGOVITA,
• FRA I. MARKOVIĆA, HRVATINIĆEVA, DOMALDOVA,
• PUT PETROVCA, KVARTIRI, ISTARSKA, LOVRIĆA OBOR,
• GLAVIČKA, ŽRTAVA RATA, GRABOVČEV PROLAZ,
• VUJANOVIĆEV PROLAZ, KNEŽEV PROLAZ, VRCANOV OBOR,
• IVANIŠA NELEPIĆA, ŠILANOVAC / I. FRANKOPANA

IZVOR: SVETIŠTE GOSPE SINJSKE
Srijeda, 02. siječnja 2013. od 9 sati;
• PUT AERODROMA (od kolodvora do hipodroma)
• PUT AERODROMA (od aerodroma do hipodroma)
• TRIPALOV VOĆNJAK, PUT FERATE

Četvrtak, 03. siječnja 2013. od 9 sati;
• TRG. F. TUĐMANA, STJEPANA GUNJAČE;
• VRLIČKA, LITRIN OBOR, D. ŠIMUNOVIĆA;
• ZAGREBAČKA, GUNDULIĆEVA, ČUGURINA GL.;
• NAZOROVA, STARČEVIĆEVA, MATASOVA ;

Petak, 04. siječnja 2013. od 9 sati;
• SUHAČ, ĆURLINI ( od Glavica do Karajkove L.);
• KARAJKOVA LOKVA, IZA KUKA;
• I. MEŠTROVIĆA, VUKOVIĆI, J. DALMATINCA;

Subota, 05. siječnja od 9 sati;
• FRA FILIPA GRABOVCA, OMIŠKA I SOLINSKA;
• OKO BOKE I VLAHE BUKOVCA;

Nedjelja, 06 siječnja od 13,30 sati;
• DOMOVINSKOG RATA , LUBINOV MOST; ŠUMARIJA;

Ponedjeljak, 07 siječnja 2013. od 9 sati;
• ĆOSIN POTOK, R. BOŠKOVIĆA, JADRANSKA;
• IMOTSKA, DRNIŠKA, PUT BRIŽINA,
• I. FILIPOVIĆA GRČIĆA I PUT MEDINJAKA;
• BREKIN PUT, PUT ŠIMACA,
• KNEZA MISLAVA, BRATANOVA, MILETIN;

Utorak, 08. siječnja 2013. od 9 sati
• PUT PAVIĆA, ĆEMER, PELINOVAC;
• PUT MEĐINA, RAMSKA, BRAĆE RADIĆA;
• PUT ODRINE (OKO SOCIJALNOG),0DRINA


Raspored blagoslova obitelji na Radošiću 2013. g.
Četvrtak, 3. siječnja od 9,30 sati : od Držaka do Čovića;
Petak, 4. siječnja od 9,30 sati: Hrste, Ančić-Čolo, Klanac,
Medvidi, Vučak, do škole;

Subota, 5. siječnja od 9,30 sati; Ajdukovići, Mažurini,Jurković, Živalji i Župići;

Nedjelja,6 siječnja od 13,00 sati: Radovići

Ponedjeljak,7. siječnja od 9,30 sati: Gugići, Križanci i ostali

NAPOMENA: Obitelji koje nisu primile blagoslov (odsutni u vrijeme blagoslova), a to žele, trebaju se prijaviti u Župni ured.

IZVOR: SVETIŠTE GOSPE SINJSKE

30.12.12