Sinj: 30. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Na temelju članka 120. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Sinja  (“Službeni glasnik Grada Sinja” broj  02/10) saziva se 30. sjednica  Gradskog vijeća Grada Sinja za dan 14. prosinca 2012. godine. Sjednica će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u  15,00  sati.

D N E V N I   R E D:
1.Usvajanje Zapisnika sa 29. sjednice Gradskog vijeća,
2.Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3.Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2012. godinu,
4.Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja za 2012. g.,
5.Prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2012. g.,
6.Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u kulturi Grada Sinja za 2012. godinu,
7.Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu  Grada Sinja za 2012. godinu i Plana sredstava za sufinanciranje potreba u športu grada Sinja u 2012. godini,
8.Izvješće o radu udruga u kulturi Grada Sinja s financijskim izvješćima za 2011. godinu,
9.Izvješće o radu športskih udruga Grada Sinja s financijskim izvješćima za 2011. godinu,
10.Izvješće o radu Kulturno umjetničkog središta Sinj za 2011.godinu,
11.Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Statuta Kulturno umjetničkog središta-Sinj, broj 1/2-2012, 
12.Prijedlog Zaključka o uporabi dobiti trgovačkog društva Kamičak d.o.o. za 2011. godinu,
13.Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta u dijelu: održavanje makadamskih kolnika i poljskih putova,
14.Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanja javnih površina u dijelu: sakupljanje i zbrinjavanje izgubljenih i napuštenih životinja,
15.Prijedlog Odluka o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za davanje koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti - prijevoz putnika u javnom prometu,
16.Informacija uz Odluku Ministarstva financija RH o povratu bjanko zadužnica društvu Promet d.o.o. Makarska.
IZVOR: GRAD SINJ

13.12.12