Provedena anketa o radu MO

Udruga Srma je tijekom 2012. godine provela anketu među 5% stanovnika na području Grada Sinja o radu mjesnih odbora. Opširnije...
IZVOR: WWW.FERATA.HR

06.12.12