U subotu nastup KUD-a Kamešnica i gostiju

U sklopu proslave Dana Općine Otok i sv. Luke u subotu u 18h će se održati nastup 6 folklornih društava.
Natupaju: – KUD “Kamešnica” Otok
- KUD Kamešnica” Podhum – Livno
- KUD “Rudine” Livno
- KUD “Dicmo” – Dicmo
- KUD “Vrgorska krajina” – Vrgorac
- KUD “Gata” Gata

Piše: Frane Šušić-Jurić
IZVOR: WWW.GLASZAGORE.COM

20.10.12