Gradonačelnik Grada Sinja, Ivica Glavan, zaključio Ugovor o kupoprodaji nekretnine na području GZK, s tvrtkom "LAGERMAX ZAGREB“ d.o.o., Zagreb

Nakon što je u mjesecu siječnju 2012. godine između Grada Sinja i tvrtke „LAGERMAX ZAGREB“ d.o.o., Zagreb zaključen Predugovor o kupoprodaji nekretnine kojom prigodom je kupac uplatio iznos 30 % kupoprodajne cijene, dana 13. rujna 2012.g. Gradonačelnik Grada Sinja, Ivica Glavan, s imenovanim investitorom zaključio je i Ugovor o kupoprodaji nekretnine na području GZK.
Zaključivanjem kupoprodajnog ugovora Grad Sinj je tvrtki „LAGERMAX ZAGREB“ d.o.o., Zagreb prodao nekretninu označenu kao čestica zemljišta 177/225 k.o. Turjaci ukupne površine 18.982 m2, radi izgradnje poslovne građevine - logističko - distributivnog skladišta.
Punomoćnik tvrtke i potpisnik ugovora gosp. Dino Mišar najavio je da bi kroz 6 mjeseci objekt trebao biti dovršen i otpočeti s radom, da u Gospodarsku zonu Kukuzovac - Sinj namjeravaju preseliti cjelokupno poslovanje iz Dugopolja, a uz trenutno zaposlene radnike, u I. fazi namjeravaju zaposliti cca. 10 novih radnika s ovog područja.
IZVOR: GRAD SINJ

14.09.12