Srmina besplatna pravna pomoć

Udruga Srma od danas pruža besplatnu pravnu pomoć u kući Tripalo, ispod crkve u Sinju kod FINA-e. Svakog četvrtka od 9-11 sati građani se mogu za savjet i pomoć obratiti pravnici Mariji Pupić-Vurilj ako trebaju pravni savjet, sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima ili pravnu pomoć u mirnom izvansudskom rješenju spora.
Građani se mogu obratiti osobno na navedenu adresu, na mobitel 098/261478 ili na e-mail Udruge Srma: udruga.srma@st.t-com.hr.
IZVOR: WWW.FERATA.HR

Primarna pravna pomoć može se odobriti u postupcima za statusna prava građana, za utvrđivanje prava i obveza iz mirovinskog i/ili zdravstvenog osiguranja, za utvrđivanje prava i obveza iz sustava socijalne skrbi, te za ostale upravne postupke kada takva potreba proizlazi iz konkretnih životnih okolnosti podnositelja zahtjeva i članova njegova kućanstva, a u skladu s temeljnim ciljem i svrhom Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Rješenjem Ministarstva pravosuđa od 19. lipnja 2012.g. Udruga Srma upisana je u Registar udruga ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći sukladno čl. 11. Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (NN, broj: 62/08 i 81/11). Istim rješenjem se potvrđuje da Marija Pupić Vurilj, dipl. iur., ispunjava uvjete za pružanje primarne pravne pomoći u ime Udruge Srma za područje Splitsko-dalmatinske županije, Grad Sinj

IZVOR: WWW.FERATA.HR

13.09.12