SUFINANCIRANJE NABAVE SADNICA VINOVE LOZE I VOćA

Već drugu godinu grad Sinj u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom provodi akciju sufinanciranja nabave sadnica voća i vinove loze pri čemu Grad i županija sufinanciraju dvije ,a poljoprivrednik jednu trećinu cijene sadnice.

I Grad Trilj će poticati i sufinancirati poljoprivredne proizvođače za nabavu višegodišnjih sadnica koje su primjerene našem podneblju. Sve zainteresirani mogu se javiti do 29. rujna Poglavarstvu grada Trilja da ispune anketni listić kako bi imali pravo na sufinaciranje.

17.09.05