"Mladi Grada Sinja – za zdrav život bez ovisnosti!“Udruga za prevenciju i pomoć u rješavanju problema ovisnosti Novi put dobila je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa financijsku potporu za svoj projekt prevencije ovisnosti „Mladi Grada Sinja – za zdrav život bez ovisnosti!“ koji se provodi u svim obrazovnim ustanovama na području Grada Sinja.

U sklopu navedenog projekta održano je 11.svibnja 2012.g. u petak u 10:00 sati u sportskoj dvorani Osnovne škole Ivana Lovrića u Sinju sportsko natjecanje u štafetnim igrama pod nazivom „Štafetnim igrama ka zdravom životu!“.

Natjecanje je bilo organizirano u dvije kategorije, jedna za djevojčice, a druga za u i dječake učenike petih i šestih razreda.

U natjecanju su sudjelovale Osnovna škola Ivana Lovrića, Osnovna škola Marka Marulića, Osnovna Škola Fra Pavla Vučkovića i Osnovna Škola Ivana Mažuranića-Han.

Natjecanje se sastojalo od kompleksnih elemenata sa raznim zadacima u kombinaciji sa primjesama rukometa, košarke i gimnastike.

Nakon završenog finalnog natjecanja ukupni poredak je bio:
U kategoriji za djevojčice:
1.Mjesto – Osnovna škola Ivana Lovrića
2.Mjesto – Osnovna škola Ivana Mažuranića-Han
3.Mjesto - Osnovna škola Fra Pavla Vučkovića
4.Mjesto  - Osnovna škola Marka Marulića

U kategoriji za dječake:
1.Mjesto – Osnovna škola Ivana Lovrića
2.Mjesto – Osnovna škola Ivana Mažuranića-Han
3.Mjesto - Osnovna škola Fra Pavla Vučkovića
4.Mjesto  - Osnovna škola Marka Marulića


Voditelj projekta je bio gospodin Josip Malbaša,prof.

Udruga Novi put kroz projektne aktivnosti nastoji senzibilizirati mlade za problem zlouporabe droga, alkohola i pušenja te ih informirati i educirati o posljedicama konzumiranja svih oblika droga.

Svrha održavanja projekta je prevencija rizičnih oblika ponašanja (nasilje i konzumiranje svih sredstava ovisnosti) kod učenika.

16.05.12