Obilazak LEADER-ovih područja

U organizaciji Splitsko – dalmatinske županije 15 predstavnika jedinica lokalne samouprave, javnog, gospodarskog i civilnog sektora s područja Cetinskog kraja koji su uključeni u Lokalnu akcijsku grupu (LAG) sutra će otputovati u obilazak tri LEADER-ova područja u Sloveniji. U trodnevnom obilasku delegacija će obići slovensku Istru, Tršćanski Kras i područje između Snežnika i Nanosa.

Cilj ovog posjeta susjednoj državi je vidjeti pozitivna iskustva koja su Slovenci ostvarili kroz njihov LAG. Inače, LAG je oblik lokalnog partnerstva preko kojega se usklađuju strateški programi i pojedinačni projekti na određenom području i u praksi su se pokazali kao važni instrument za razvoj ruralnog područja EU-a. Inicijativni sastanak za organizaciju LAG-a na području Cetinskog kraja (gradovi Sinj, Trilj, Vrlika te općine Otok, Hrvace, Dicmo) održan je 26. ožujka ove godine u Hrvacama.

Isto tako, LAG je važan za projekte koji će se financirati kroz europski fond LEADER. Europska unija kroz program LEADER provodi politiku ruralnog razvoja u zemljama članicama i kandidatima za EU i predstavlja inicijativu za mobiliziranje ruralnih zajednica kroz lokalno partnerstvo.

Na studijskom putovanju od 3. do 5. svibnja 2012. godine sudjelovat će još oko 25 sudionika iz Zadarske i Šibensko-kninske županije.

IZVOR: WWW.FERATA.HR

02.05.12