Grad Trilj raspisao natječaj za novčane potpore studentima u akademskoj godini 2011/2012.

Potpore dodjeljuje Grad Trilj, a namijenjene su redovnim studentima preddiplomskog i diplomskog studija po osnovu uspjeha u školovanju kao i studentima lošijeg socijalnog statusa koji imaju prebivalište na područja Grada Trilja. Za 2011/2012. akademsku godinu odobravaju se prema prijavljenim i odobrenim zahtjevima potpore: po osnovu uspjeha u mjesečnom iznosu 500,00 kuna koji studiraju u Splitu te 600,00 kuna koji studiraju izvan Splita; te po osnovu socijalnog statusa u istim iznosima: 5 potpora za studente prve godine, te 5 potpora za studente druge i viših godina studija, a po prijavi korisnici stalne pomoći i po posebnim potrebama. Opširnije...
IZVOR: GRAD TRILJ

06.03.12