OSNOVNA ŠKOLA FRA PAVLA VUČKOVIĆA-SINJ: OBAVIJEST O PREDUPISU ŠKOLSKIH OBVEZNIKA U PRVI RAZRED ŠK.GOD 2012./2013.

Predupis školskih obveznika u prvi razred šk.god. 2012./2013. vršit će se u vremenu od 5. do 9. ožujka 2012. (djece rođene od 1. travnja 2005. do 31.ožujka 2006.) u tajništvu ove škole svakim radnim danom u vremenu od 8 do 13 sati. Tom prigodom će se odrediti nadnevak testiranja svakog djeteta pojedinačno. Testiranje djece obavit će se u matičnoj školi u Sinju.
U prvi razred mogu se upisati i djeca koja do 1. travnja nemaju navršenih šest godina života, ako na zahtjev roditelja, odnosno staratelja (obrazac zahtjeva nalazi se u školi) komisija za utvrđivanje psihofizičkog stanja djeteta utvrdi da dijete može pohađati školu, a isto odobri Ured državne uprave u SDŽ.

Prigodom testiranja djeteta roditelj će dobiti nadnevak za liječnički pregled djeteta koji će obaviti u Službi za školsku medicinu i Ispostavi Sinj (ambulanta dr. Dubravke Radović).

Roditelj ili staratelj je dužan izvršiti upis djeteta u prvi razred osnovne škole na čijem upisno području ima adresu stanovanja.

Upisno područje Osnovne škole fra Pavla Vučkovića utvrdila je Skupština SDŽ u granicama kako slijedi: Ulica Put Pavića (juž.str), Put Odrine (juž.str), do križanja s Vrličkom, Istočna strana Vrličke ulice do Jakina gumna, Zagrebačka ulica (zap. i  j/z), Splitska ulica (s/z str.), M.Buljana, Put Piketa, Bana Jelačića (j/z str) do Šabića ul. i jugoistočno od nje, područje Turjaka i Brnaza.

01.03.12