Danas započinje ribička sezona

Danas je početak ribolova za sve članove ŠRD Cetina Sinj. Odlukom Skupštine početkom godine, svi dani su ribolovni za preko trista članova udruge koji će uživati na terenima od Peruće do Čikotine lađe.Na cijelom prostoru izvršeno je poribljavanje kalifornijskom pastrvom sa oko 3000 komada. Molimo sve članove da se pridržavaju Pravilnika i kalendara ribolova koji je usvojen. Svima želimo užitak ribolova, druženjem i boravkom uz našu Cetinu i njene pritoke.
Bistro!
IZVOR: WWW.FERATA.HR

01.03.12