Pokreće se prva Lokalna akcijska grupa u zaleđu SplitaUNDP podržava Splitsko-dalmatinsku županiju u izgradnji partnerstva za ruralni razvoj

HRVACE, 17. veljače 2012. – U općinskoj vijećnici u Hrvacama danas je predstavljena inicijativa za pokretanje prve Lokalne akcijske grupe (LAG) u zaleđu Splita, u organizaciji Splitsko-dalmatinske županije i uz podršku UNDP-a. Ovo lokalno partnerstvo, čija je namjera stvaranje lokalne razvojne strategije, obuhvaća gradove Sinj, Trilj i Vrliku, te općine Hrvace, Otok i Dicmo. S obzirom da ove sredine dijele slične razvojne probleme, izazove i mogućnosti, udruživanje u LAG, što je jedna od standardnih mjera Europske unije, otvara mogućnosti za jačanje njihovih gospodarskih potencijala. 

Lokalne akcijske grupe dio su LEADER-ove metodologije Europske unije, jednog od važnih instrumenata za razvoj ruralnog prostora EU-a. One pokreću lokalne zajednice sa sličnim interesima na zajedničko djelovanje i provedbu aktivnosti koje mogu koristiti sredstva EU-a. Trenutno su sredstava dostupna iz Programa za pretpristupnu pomoć ruralnom razvoju (IPARD). Jednom kad Hrvatska uđe u EU, LAG-ovi će moći koristiti sredstva Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EARDF).

„Ovo je pravi čas za osnivanje prve Lokalne akcijske grupe u zaleđu Splitsko-dalmatinske županije,“ – rekla je Ivana Laginja, voditeljica UNDP-ovog područnog ureda u Zadru. „S obzirom na skori ulazak Hrvatske u EU, bit će važno imati kvalitetna lokalna partnerstva za razvoj koja će biti u prilici pomoći u kanaliziranju značajnih EU sredstava u ruralna područja.“

Zaleđe Splitsko-dalmatinske županije ima prosječnu naseljenost od 49 stanovnika po kvadratnom kilometru, dok je više od četvrtine stanovništva županije starije od 65 godina. Zbog lošijih životnih uvjeta, sve se više mladih iseljava s ovog područja, prvenstveno zbog nemogućnosti nalaženja posla te u potrazi za obrazovnim i društvenim prilikama. Cilj osnivanja LAG-a je rješavanje zajedničkih problema područja kroz razvoj gospodarskih i društvenih prilika.

„Šest jedinica lokalne samouprave u splitskome zaleđu, koje su izrazile spremnost da se udruže u LAG, dobit će našu podršku,“ - kazao je Visko Haladić, zamjenik župana Splitsko-dalmatinske županije. „Osnivanjem LAG-a sklapaju se partnerstva među različitim sektorima što prepoznajemo kao ključan način upravljanja u razvoju sela. Javni, privatni i civilni sektor će, zajedničkim snagama, sudjelovati u donošenju odluka o strategiji razvoja i određivanju prioritetnih projekata koji bi se trebali primjenjivati u njihovoj zajednici. Ovakav pristup ne treba gledati kao alternativu državnoj i/ili regionalnoj vlasti već ga sagledavati u kombinaciji  i interakciji s njima.“

„Hrvatska će imati priliku iz sredstava IPARD programa Europske unije sufinancirati LAG-ove odabrane putem javnog natječaja,“ – rekao je Ivan Ciprijan, viši stručni savjetnik za LEADER pristup i ruralnu mrežu pri Ministarstvu poljoprivrede. „Sufinanciranje može pokrivati troškove rada stručnjaka na izradi raznih studija za potrebe LAG-a; usavršavanje i obrazovanje zaposlenika, volontera te članova LAG-a; organizaciju promotivno-promidžbenih događaja za članove i stanovnike LAG-a; sudjelovanje zaposlenika, volontera te članova LAG-a na seminarima, radionicama, sastancima i studijskim putovanjima; te troškove samog poslovanja LAG-a - izdatke za plaće, uredsku opremu, režijske troškove i slično.“

17.02.12