OBRAđENA VEćINA POREZNIH PRIJAVA

Iz godišnje obrade poreznih prijava poreza na dohodak za 2004. vidljivo je kako je Porezni ured Split zaprimio 88.633 prijave poreza na dohodak. Ispostava Sinj zaprimila je 11.101 prijavu od čega je verificirano 10.907, a obrađeno 10.527 prijava. Ostalo je za verifikaciju 194 prijave koje će biti obradjene do konca rujna.

što se tiče poreza na cestovna motorna vozila za 2005 , Porezna uprava, Ispostava Sinj proslijedila je na kućne adrese 3191 rješenje o utvrđenom porezu na cestovna motorna vozila za fizičke i pravne osobe za 2005. godinu.

07.09.05