BOŽIĆNO-NOVOGODIŠNJI PROGRAM ZA 2011. GODINU

Na temelju članka 53. Statuta Grada Sinja ("Službeni glasnik Grada Sinja "broj 10/09)
Gradonačelnik Grada Sinja dana 01.prosinca 2011. godine, donio je BOŽIĆNO-NOVOGODIŠNJI PROGRAM ZA 2011. GODINU. Opširnije...
IZVOR: GRAD SINJ

07.12.11