Priopćenje za javnost gradonačelnika grada Sinja Ivice Glavana u kojem se isti očituje na izjavu predsjednice Vlade Republike Hrvatske gđe. Jadranke Kosor izrečenu u središnjem dnevniku HRT-a dana 16.11.2011. godine

Poštovani, ponukan izjavom predsjednice Vlade Republike Hrvatske gđe. Jadranke Kosor izrečenom u središnjem dnevniku HRT-a dana 16.11.2011. godine, kada je međuostalim komentirajući štrajk glađu zaposlenika tvrtke Autoprijevoz Sinj d.o.o. (koji su se na taj čin odlučili zbog uručenih im otkaza o radu) kazala da je po njenim informacijama za nepravilnosti u postupku privatizacije tvrtke „Autoprijevoz“ Sinj d.o.o. odgovoran Grad Sinj, koji s tvrtkom Promet Makarska nije uspostavio partnerski odnos, radi objektivnog informiranja javnosti i otklanja eventualnih nedoumica kod naših sugrađana, ističem slijedeće:
IZVOR: URED GRADA SINJA

Sve nesuglasice, prijepori i otvorena pitanja u postupku restruktuiranja i konsolidacije
društva „Autoprijevoz Sinj“ d.o.o. započeti su za vrijeme bivših vlasti, puno prije nego je ova izvršna vlast počela obnašati svoju dužnost.
Navedenom problemu pristupilo se je ozbiljno i studiozno, a Grad Sinj je za svako
postupanje tražio uputu od Ministarstva financija RH. To namjerava i ubuduće iz razloga što je Republika Hrvatska svoje potraživanje prema Autoprijevozu pretvorila u udio u kapitalu, prenijela Gradu Sinju na upravljanje, a nakon dovršetka postupka restruktuiranja i konsolidacije, novac dobiven od prodaje društva Grad Sinj mora doznačiti u Državni proračun.
Upravo zbog tih razloga Grad Sinj je taj koji cijelo vrijeme inzistirao i inzistira na
dosljednoj provedbi Ugovora o restruktuiranju i konsolidaciji društva „Autoprijevoz Sinj“ d.o.o., a po uputi nadležnog Ministarstva naručio je i reviziju Ugovora o restruktuiranju i konsolidaciji društva „Autoprijevoz Sinj“ d.o.o., koja je nedvojbeno utvrdila da strateški partner nije ispunio sve ugovorom preuzete obveze. Na navedenu reviziju nijedna od strana nije imala nikakvih primjedbi.
Također, Ministarstvo financija RH u svom dopisu tvrtci Autoprijevoz Sinj d.o.o. od
07. veljače 2011. godine izmeñu ostalog ističe da im nije u mogućnosti izvršiti povrat
zadužnica deponiranih u Ministarstvu financija iz razloga što proces restruktuiranja društva još uvijek nije završen.
Dakle, iako je riječ o kompleksnom postupku u kojem se vodi više sudskih postupaka,
u kojem su podignute određene optužnice a i dalje se vode istražni postupci, rezolutno ističem kako Grad Sinj nije i ne može biti odgovoran za bilo kakve nepravilnosti u postupku privatizacije, a ponajmanje može biti odgovoran za otkaze uručene radnicima od strane njihova poslodavca i njihov štrajk glađu, niti se te dvije stvari (postupak privatizacije i otkazi radnicima) uopće mogu povezivati.

S poštovanjem!
Gradonačelnik
Ivica Glavan, prof.

IZVOR: URED GRADA SINJA

22.11.11