23. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 02.  studenoga  2011. godine  (srijeda) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja održana je 23. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.
DNEVNI RED:
1. Usvojen je Zapisnik sa 22. sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Jednoglasno je donesena Odluka o II. izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i postupku raspolaganja sa zemljištem na području Gospodarske zone Kukuzovac - Sinj te će nova početna cijena zemljišta na području Gospodarske zone Kukuzovac biti 35 kuna/m2. Dodatne pogodnosti sufinanciranja zapošljavanja na neodređeno vrijeme, radnika s područja Grada Sinja na području Gospodarske zone Kukuzovac, uredit će se posebnom Odlukom Gradskog vijeća Grada Sinja,
4. Jednoglasno je donesena Odluka Odluka o broju etaža koje se mogu ozakoniti na nezakonito izgrađenoj zgradi tj. osim dvije etaže od kojih je druga potkrovlje može se ozakoniti još dvije etaže ako se takva zgrada nalazi unutar građevinskog zemljišta, i još dvije etaže ako se takva zgrada nalazi izvan građevinskog zemljišta,
5. Jednoglasno je prihvaćen Zaključak o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i nesreća za Grad Sinj,
6. Za ravnateljicu Javne ustanove «Gradska knjižnica Sinj», Sinj ponovno je izabrana Mladenka Macan,
7. Za članove Stožera za zaštitu i spašavanje Grada Sinja imenovani su: Vera Malbaša, Igor Vidalina i Stipe Samardžić, 
8. Za članove Zapovjedništva civilne zaštite Grada Sinja imenovani su: Zoran Vujanović (zapovjednik), Mirko Jandrek, Mario Vukasović i Mate Barać,
9. Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o radu vatrogasne postrojbe DVD – SINJ za 2010. godinu,
10. Jednoglasno je prihvaćeno Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Sinj za 2010. godinu.

02.11.11