"Kulturna zimnica"Program:
28.10. u 20 sati Gradsko kino kazališna predstava Picasso teatar Playdrama (Split)

11.11. u 20 sati Galerija Sikirica  književna večer sa Juricom Pavičićem (Split)

18.11. u 20 sati Galerija Galiotović  izložba slika ak. slikara Vinka Barića (Split)

26.11. u 20 sati Galerija Sikirica  performans „Kriv“ autor Boris Kadin  (Dubrovnik)

02.12. u 20 sati Galerija Galiotović   izložba fotografija Marine Lekić (Ljubljana)

10.12. u 20 sati Galerija Sikirica  jazz koncert  Joe i Lela Kaplowitz

16.12. u 20 sati Galerija Galiotović  izložba arhivske građe iz bivšeg Doma mladih,  „Dom mladih centar urbane kulture Sinja 1986-1997“

Okrugli stol na temu „Stanje u kulturi Grada Sinja“ (vrijeme i mjesto održavanja biti će utvrđeni na kraju programa)

26.10.11