SJEDNICA GRADSKOG POGLAVARSTVA GRADA SINJA

U četvrtak 1.9.2005 održat će se 8. sjednica Gradskog poglavarstva Grada Sinja. U uredu gradonačelnika bit će riječi o pristiglim ponudama za uredjenje prostora za dječji vrtić u Turjacima te o izradi potpornog zida i kanala oborinskih voda u naselju Domazet-Lošo u Sinju.

Informacija o korištenju potencijala vjetra za proizvodnju električne energije na području grada Sinja također će biti razmatrana ne sjednici Poglavarstva, kao i podatak o Programu poticanja obnove naseljenih i zapuštenih sela ETNO-EKO u svrhu proširenja turističke ponude.

30.08.05