Javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja

Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Sinja, objavio je JAVNU RASPRAVU o Prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja.
Grafički i tekstualni dio Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja bit će izložen u prostorijama Gradske vijećnice Grada Sinja.
Javni uvid trajat će 15 dana počevši od 13. listopada do 27. listopada 2011. godine, svakim radnim danom od 08,30 do 14,00 sati.
Javno izlaganje i javna rasprava održat će se dana 20. listopada 2011. godine (četvrtak) u Gradskom kinu  s početakom u 16,00 sati
Primjedbe na Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Sinja dostavljat će se Upravnom odjelu za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Sinja najkasnije 8 (osam) dana nakon isteka javnog uvida na adresu: GRAD SINJ, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom Dragašev prolaz br. 10, 21230 SINJ.
IZVOR: GRAD SINJ

13.10.11