Održana sjednica Savjet Mreže Udruga Grada Sinja

Savjet Mreže Udruga Grada Sinja danas je održao sjednicu na kojoj je nastavio rad na traženju prostorija za rad udruga i rad na prijedlozima za kriterije za dodjelu proračunskih sredstava udrugama u civilnom društvu i kulturi.

Savjet MUGS-a je početkom rujna donio odluku da Gradu Sinju uputi zamolbu za dodjelom prostorija za rad udruga u bivšoj vojarni Ivaniša Nelipića. Zamolbu je do sada potpisalo i pečatiralo 5 udruga. Udruge koje se žele priključiti inicijativi za dodjelu prostorija udrugama za rad trebaju se javiti koordinatorici Savjeta MUGS-a Dragani Poljak u Galeriju Sikirica ili na broj mobitela 098/9141-741.

Prijedlozi za kriterije upućeni su udrugama e-mailom, a radna verzija prijedloga udruga za Pravilnik o dodjeli potpora Udrugama u civilnom društvu i kulturi može se preuzeti na web stranici www.udruga-srma.hr. Prijedlozi dopuna i izmjena od strane udruga zaprimat će se u roku od 8 dana do 7.10.2011. na e-mail Udruge Srma udruga.srma@st.t-com.hr.


Nakon toga će Savjet Mreže Udruga Grada Sinja održati sastanak s predstavnicima Grada Sinja na kojem će se dogovoriti daljnji postupak izrade prvog nacrta Pravilnika o dodjeli sredstava udrugama kojega će izraditi stručne službe Grada Sinja.


Prijedlog Pravilnika uputit će se ponovno udrugama na razmatranje, održat će se zajednički sastanak udruga i predstavnika Grada Sinja, nakon čega će konačni prijedlog biti upućen Gradskom vijeću i dan na javni uvid prije konačnog usvajanja.

29.09.11