Informacija o sufinanciranju kupnje udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola

Temeljem Pravilnika o socijalnoj skrbi Grada Sinja (čl. 12. toč. 3.a) Grad Sinj će i ove školske godine sufinancirati kupnju udžbenika učenicima osnovnih i srednjih škola sa prebivalištem na području Grada Sinja, kojima prihod po članu obitelji za mjesec prije podnošenja zamolbe ne prelazi iznos od 700,00 kuna, a ne ostvaruju ovakvu pomoć po nekoj drugoj osnovi.

Obitelji sa četvero i više djece na redovnom školovanju ostvaruju ovu subvenciju ako im iznos primanja po članu obitelji ne prelazi 2.000,00 kuna.
Novčani iznosi kojim će se sufinancirati kupnja udžbenika su:
-300,00 kuna učencima od 1. do 4. razreda osnovne škole;
-700,00 kuna učenicima od 5.do 8. razreda osnovne škole i srednjih škola.

Odluku o isplati subvencije donosi Socijalno vijeće Grada Sinja.

Obrazac za podnošenje zamolbe kao i ostale informacije glede narečene subvencije zainteresirani mogu dobiti u Uredu Grada (soba 29 i 37 ili na tel.708-608, 708-619 i 708-620) tijekom radnog vremena.

Zamolbe se predaju u pisarnicu Grada Sinja osobno ili poštom najkasnije do  16. rujna 2011. godine.

IZVOR: GRAD SINJ

25.08.11