Ponedjeljak, 17.04.2006.

USKRSNA čESTITKA KARDINALA JOSIPA BOZANIćA

Predsjednik Hrvatske biskupske konferencije zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanića čestitao je Uskrs putem elektronskih medija svim vjernicima koji vjeruju u Isusovo uskrsnuće i svim ljudima dobre volje koji iskreno traže svjetlo na putu svoga života.

"Dragi gledatelji i slušatelji u hrvatskoj Domovini i inozemstvu,

u ovoj noći vazmenog bdijenja sve vas pozdravljam!

Isus je svojim uskrsnućem nadvladao smrt i sve ono što umanjuje i ubija čovjeka. Nedugo nakon što je, ljudski gledajući, doživio potpuni poraz i umro na križu između dvojice razbojnika; nedugo nakon što se skupina njegovih učenika raspršila i sakrila u strahu, Bog ga uskrisuje. Grobni kamen nije mogao zaustaviti Isusov život i njegovu ljubav.

Kad je uskrsnuo, Isus se ukazao onima u koje je imao povjerenja da će znati i htjeti biti svjedocima njegova uskrsnuća. Nije odabrao ugledne i rječite. Nije izabrao ljude na istaknutim položajima. Nije birao utjecajne. Izabrao je one u kojima je prepoznao snagu srca, jakost volje da budu njegovi i da po tome budu svjedoci njegova uskrsnuća. Izabrao je one koji će svojim životom, snažnije nego riječima, posvjedočiti da je on živ među nama.

Marija Magdalena, učenici na putu u Emaus, apostoli i Marija, Majka Isusova, izabrani su da prvi pronesu vijest o Isusovu uskrsnuću. Snaga njihove vjere, snaga njihova svjedočenja, u koju je bila uključena i spremnost na svaku žrtvu, izvor je života, ishodište povijesti u svjetlu Isusova uskrsnuća.

Isusovo se uskrsnuće dogodilo zbog svakoga čovjeka, zbog svakog od nas. Njegove su istina i snaga upravo u njegovoj sveobuhvatnosti. Isus iz svoga uskrsnuća ne želi isključiti nikoga, pa ni svoje mučitelje. On se svojom neizrecivom, u određenom smislu i neshvatljivom ljubavlju zauzima, ponajprije za one malene, slabe i zaboravljene, ali i za grešnike svih vremena. Naime, u svakom čovjeku žive i malenost, i slabost, i zaboravljenost.

Isus je čitavim svojim životom, svojom smrću i svojim uskrsnućem mijenjao sve odnose. život i smrt u svjetlu Isusova uskrsnuća dobivaju novo značenje. Isto tako, u svjetlu Isusova života, mijenjaju se i odnosi između Boga i čovjeka, između gospodara i slugu, između moćnih i nemoćnih, između jakih i slabih.

Učimo stoga od Isusa! Ta on je jedini naš istinski Učitelj! I samo ono što je u skladu s njegovim učenjem, vrijedno je pamćenja, vrijedno je življenja. Ne dopustimo da nas zarobe ravnodušnost i mržnja. Njima nužno štetimo sebi, a osobito snazi i vjerodostojnosti svoje ljudskosti i ljubavi. Odlučimo se za ono što nas oplemenjuje. Odlučimo se za dobrotu u mislima, riječima i djelima. Odlučimo se za hrabrost. Odlučimo se za Evanđelje.

Bog je taj koji odabire po kome će progovoriti. Njemu je stalo da svatko od nas bude prorok njegove ljubavi. Uistinu, svaki je kršćanin već svojim krštenjem pozvan na proročku čast. No, mnogo više nego na čast, svaki je kršćanin pozvan na zahtjevnost proročkog života. U svjetlu Isusova uskrsnuća posebna je čast biti dionikom zahtjevnosti života po Evanđelju.

I zato na Uskrs molimo: Bože, daj nam proroka u našem svijetu i vremenu. Daj da prepoznamo proroke po kojima nam progovaraš. Daj da budemo proroci tvoga kraljevstva koje je među nama, i da ispunjenje svoga života tražimo i nalazimo u tome da postojano budemo u tvojoj službi, u službi za ovaj svijet koji tako olako zaboravlja i tebe i sebe.

Bože, daj da čitavim svojim životom pođemo tebi ususret i da nas ništa ne obeshrabri. Daj da živimo novost života koju si nam po Isusovu uskrsnuću darovao. Neka nas Uskrsli svojim Duhom oživi kako bi se Uskrs i danas mogao u nama i među nama događati u punini svoje snage.

Da, Uskrs se događa kad se odlučimo za Boga. Kad se od izvanjskog okrenemo prema unutarnjem. Kad ne živimo sputani svojim položajima, svojim karijerama, svojim imetkom. Kad živimo u slobodi djece Božje. Uskrs se događa kad hrabro progovorimo životom i riječju. Kad postanemo svjesni da se u povijest Božju uključujemo samo snagom Isusove ljubavi, služeći čovjeku.

Uskrs se događa kad više ne pristajemo na zidove koji nas dijele, kad prihvaćamo svoj križ svjesni da je svaki dragovoljno prihvaćen križ prožet Isusovim uskrsnućem. Uskrs nam se u punini događa kad sav svoj život možemo sažeti u riječ: 'Neka mi bude po tvojoj riječi.' (Lk 1,38) I kad nam je po Marijinom uzoru Božja volja uistinu dovoljna.

Dragi gledatelji i slušatelji čestitam vam blagdan Isusova uskrsnuća.

Sretan Uskrs želim svim vjernicima koji vjeruju u Isusovo uskrsnuće.

Sretan Uskrs želim i svim ljudima dobre volje koji iskreno traže svjetlo na putu svoga života.

Svima sretan Uskrs!"


IZVOR: ISKON PORTAL