Grad Sinj ušao u posjed poslovnih prostora u ulici Put Piketa (bivši Boss)

Dana 03. lipnja 2011. godine Grad Sinj je nakon dugogodišnjih napora  konačno ušao u posjed poslovnih prostora u ulici Put Piketa (bivši Boss) čiji je formalni i stvarni vlasnik.

Naime, na traženje izvršne vlasti na čelu s gradonačelnikom Grada Sinja Ivicom Glavanom, pred Općinskim sudom u Sinju započeo je postupak za predaju u posjed predmetnog poslovnog prostora i naknadu štete, a nakon čega je dotadašnji posjednik pristupio u Grad Sinj i predao ključeve  te prostor slobodan od stvari i osoba.
U skladu sa navedenim Grad Sinj će predmetni poslovni prostor upotrijebiti za namjenu i sadržaje za koje se utvrdi da su od općeg interesa za razvoj i unapređenje kvalitete života građana na području Grada Sinja.
IZVOR: GRAD SINJ

17.06.11