Poziv na davanje inicijativa za dodjelu javnih priznanja Grada Sinja za 2011. g.

Gradsko vijeće Grada Sinja poziva: vijećnike Gradskog vijeća, radna tijela Gradskog vijeća  i Gradonačelnika Grada Sinja, pravne osobe, ustanove, udruge građana, vijeća mjesnih odbora i građane koji imaju prebivalište na području Grada  Sinja, na podnošenje inicijativa za dodjelu javnih priznanja Grada Sinja za 2011. godinu. Opširnije...
IZVOR: GRAD SINJ

09.06.11