Anketa o stambenim potrebama građana na području Grada Sinja

Grad Sinj u suradnji s državnom Agencijom za pravni promet i posredovanje nekretninama(APN), provodi Anketu o stambenim potrebama građana na području Grada Sinja putem Programa poticanje stanogradnje(POS-a).
Anketa se provodi u cilju prikupljanja podataka o zainteresiranosti građana za jedan od programa POS-a koji su već duže vrijeme aktivni:
- Program A (kreditiranje kupnje stanova u višestambenoj zgradi),
- Program B (kreditiranje izgradnje/rekonstrukcije obiteljske kuće),
- Program C (kreditiranje kupnje građevinskog materijala za izgradnju/rekonstrukciju  obiteljske kuće. Opširnije...
IZVOR: Grad Sinj

03.06.11