Predstavljanje programa Agencije za mobilnost i programe EU MLADI NA DJELU i CJELOŽIVOTNO UČENJE

Sutra, 1. lipnja 2011., u Sinju, Udruga MI iz Splita, kao kontakt točka Agencije za mobilnost i programe EU održat će prezentaciju programa Agencije za mobilnost i programe EU  i to programa Mladi na djelu i Programa za cjeloživotno učenje.
Mladi na djelu je program Europske unije namijenjen mladima i organizacijama aktivnim u radu s mladima u razdoblju od 2007. do 2013. godine. Glavnu riječ u osmišljavanju i provođenju projekata imaju upravo mladi. Odrasli su ovdje prisutni samo kao podrška. Ključna riječ je neformalno učenje, što znači da se ono odvija na ležeran način, uz zabavu, druženje, volontiranje i razmjenu iskustava.

Program za cjeloživotno učenje sastoji se od četiri sektorska potprograma: Comenius (predškolski odgoj i školsko obrazovanje), Erasmus (visokoškolsko obrazovanje), Leonardo da Vinci (strukovno obrazovanje i osposobljavanje) i Grundtvig (obrazovanje odraslih), te dva komplementarna programa: Transverzalni program (suradnja i inovacije u području cjeloživotnog učenja unutar Europske unije, učenje stranih jezika, razvoj inovativnih informatičkih i komunikacijskih tehnologija, širenje i korištenje rezultata programa) i Jean Monnet (podupire institucije koje se bave europskim integracijama).

Pozivamo sve - mlade, udruge, savjete mladih, zainteresirane pojednice građane i sve zainteresirane osobe uključene u proces obrazovanja na svim razinama od predškolskog odgoja do visokoškolskog obrazovanja kao i osobe već prisutne na tržištu rada, koje su zaposlene u različitim poduzećima, javnim i privatnim ustanovama na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, a bave se nekom vrstom formalnog ili neformalnog obrazovanja da prisustvuju prezentaciji koja će se održati  u Gradskoj vijećnici Grada Sinja, 1. lipnja 2011, u vremenu od 10,00 do 12 sati.

Potvrdu sudjelovanja - ime i prezime i ime organizacije /institucije iz koje dolazite poslati na e-mail: dana@udruga-mi.hr najkasnije do ponedjeljka 30.5. Napominjemo i da će od rujna Udruga Mi raditi savjetovanje i konzultacije na konkretnim projektnim prijedlozima.

31.05.11