19. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana 13. svibnja 2011. godine (petak) u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u 14,30 sati održat će se 19. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 18. sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3.Izvješće o radu gradonačelnika Grada Sinja za razdoblje od 01. srpnja 2010. godine do 31. prosinca 2010. godine,
IZVOR: GRAD SINJ

4. Izvješće o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2010. godini, 
5. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2010. godini,
6. Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima koje će se obavljati davanjem koncesije,
7. Prijedlog Odluke o izboru osobe kojoj će se povjeriti obavljanje komunalne djelatnosti održavanje javnih površina u dijelu: deratizacija i dezinsekcija javnih površina, na temelju ugovora,
8. Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijih ponuda za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Sinja za k.o. Brnaze i k.o. Turjaci,
9. Prijedlog Zaključka o odabiru najpovoljnije ponude za zamjenu nekretnina,  
10. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Savjeta mladih Grada Sinja,
11. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća ustanove za upravljanje športskim objektima „Športski objekti Sinj“ Sinj,
12. Informacija o sudskim postupcima u kojima sudjeluje Grad Sinj,
13. Izvješće o radu Gradske knjižnice za 2010. godinu.

09.05.11