Gradonačelnik Grada Sinja, Ivica Glavan, zaključio Ugovor o kupoprodaji nekretnine na području GZK , s Ivanom Jukićem vl. obrta "BRAĆA“ SinjNakon što je u mjesecu listopadu 2009. godine između Grada Sinja i Ivana Jukića, vl. obrta „BRAĆA“ Sinj zaključen Predugovor o kupoprodaji nekretnine kojom prigodom je kupac uplatio iznos 30 % kupoprodajne cijene, dana 21. travnja 2011.g. gradonačelnik Grada Sinja, Ivica Glavan, s imenovanim  investitorom zaključio je i Ugovor o kupoprodaji nekretnine na području GZK.

Zaključivanjem kupoprodajnog ugovora Grad Sinj je investitoru prodao nekretninu označenu kao čestica zemljišta 177/215 k.o. Turjaci ukupne površine 2.973 m2, radi izgradnje proizvodno-poslovne građevine namijenjene proizvodnji te obradi kamena i kamenih elemenata.

21.04.11