Uragan Frances: Dva i pol milijuna ljudi u bijegu

Iako je uragan Frances izgubio na snazi, još uvijek predstavlja veliku opasnost i zbog njega se evakuiraju 23 floridska okruga u kojima živi oko dva i pol milijuna ljudi...
Više Iskon portal

03.09.04