Izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Sinja održat će se 29. svibnja 2011. godine

Dana 30. ožujka 2011. godine gradonačelnik Grada Sinja donio je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Sinja. Izbori će se održati dana 29. svibnja 2011. godine.

08.04.11