Reforma Hitne medicinske pomoći

Reformom Hitne medicine, za područje Cetinskog kraja predviđena su tri punkta hitne medicinske pomoći, po jedan u Sinju, Vrlici i Trilju.
U Vrlici je predviđen punkt pripravnosti, koji se sastoji od liječnika, sestre i vozača, koji ne moraju biti uposlenici hitne medicinske pomoći.
IZVOR: WWW.FERATA.HR

Prema planu zavoda za Hitnu medicinu, predviđeno je osnivanje punkta T2 Hitne medicinske pomoći u Trilju, koji uključuje 2 medicinska tehničara, od kojih jedan ima usavršavanje iz hitne medicine. U prijelaznom peridu mogu biti medicinski tehničar i vozač.
U Sinju ostaje punkt sa T1 timom Hitne medicine, koji uključuje liječnika specijalista hitne medicine, medicinsku sestru, odnosno tehničara, i vozača. U prijelaznom razdoblju, dok se ne školuju liječnici specijalisti hitne medicine, na punktu može biti liječnik opće medicine.
Vozači, medicinski tehničari i liječnici, koji nemaju liječničku specijalizaciju iz hitne medicine, moraju proći obveznu edukaciju propisanu od Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, bez obzira na prijelazni period.
Ravnatelj Hitne medicinske pomoći Županije splitsko-dalmatinske dr. Leo Luetić, najavio je kako će, prema programu reforme, timovi biti opremljeni vozilima sa standardiziranom medicinskom opremom, te da će biti uspostavljena jedinstvena telefonska centrala za sve timove.
IZVOR: WWW.FERATA.HR

07.04.11