Zamjenik Gradonačelnika Grada Sinja, Zoran Vujanović, zaključio Ugovor o kupoprodaji nekretnine na području GZK , s tvrtkom MIKREZ d.o.o., Split


Nakon što je u mjesecu siječnju 2010. godine između Grada Sinja i tvrtke MIKREZ d.o.o., Split zaključen Predugovor o kupoprodaji nekretnine kojom prigodom je kupac uplatio iznos 30 % kupoprodajne cijene, dana 08. ožujka 2011.g. zamjenik gradonačelnika Grada Sinja, Zoran Vujanović,  s imenovanim  investitorom zaključio je i Ugovor o kupoprodaji nekretnine na području GZK.
Zaključivanjem kupoprodajnog ugovora Grad Sinj je tvrtki MIKREZ d.o.o., Split prodao nekretninu označenu kao čestica zemljišta 177/208 k.o. Turjaci ukupne površine 3.479 m2, radi izgradnje proizvodno-poslovne građevine namijenjene proizvodnji i obradi kamena, a od dana zaključivanja ovog ugovora počinju teći rokovi za ispunjenje ugovornih obveza.
MIKREZ d.o.o., Split, bavi se izradom određenih uređaja i alata za uzorkovanje, ispitivanje i kontrolu betona-kamena i asfalta,  trenutno  ima 14 uposlenih, a u GZK-Sinj namjerava zaposliti cca. 5-10 novih zaposlenika.
IZVOR: GRAD SINJ

08.03.11