Poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Sinja u 2011. godini

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Sinja o pokretanju inicijative za provedbu Programa Javnih radova od 25. veljače 2011. godine, Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Sinja objavljuje Poziv za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Grada Sinja u 2011. godini.
Programom Javnih radova obuhvatit će se projekti iz područja socijalne skrbi, zaštite i uređenja okoliša, te održavanja i komunalnih djelatnosti.

Sredstva za financiranje Javnih radova osiguravaju Zavod za zapošljavanje i Grad Sinj.
- troškovi bruto plaće-3.300,82  kuna mjesečno
- troškovi prijevoza-do 300,00 kuna mjesečno
- trajanje programa-do 6 mjeseci

Uvjeti:Prijaviti se mogu nezaposlene osobe s prebivalištem na području Grada Sinja ako su:
1. prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 36 mjeseci.
2. prijavljene u evidenciji nezaposlenih najmanje  24 mjeseca
3. prijavljene u evidenciji nezaposlenih najmanje 12 mjeseci
4. prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 6 mjeseci, a pripadaju jednoj od posebnih skupina prema kriterijima Zavoda za zapošljavanje.

Prijave se, uz presliku osobne iskaznice, platne podatke za sve članove obitelji i Uvjerenje zavoda za zapošljavanje,  podnose u zgradi Gradske uprave ( soba broj 29 ) od  28.veljače  do 11.ožujka 2011. godine. 
Svi kandidati dužni su, na traženje Odjela, dostaviti i dodatne dokaze o socijalnom statusu.
Rok za prijavu kandidata traje od 28. veljače do 11. ožujka 2011. godine.
Prijedlog Odluke o odabiru kandidata za zapošljavanje u Javnim radovima koje inicira Grad Sinj donosi Socijalno vijeće Grada Sinja, na temelju navedenih uvjeta i socijalne evidencije Grada Sinja.
IZVOR: GRAD SINJ

02.03.11