Program zaštite i obnove Tvrđave «Grad» u Sinju i ove godine dobio potporu Ministarstva kulture Republike Hrvatske

Tvrđava «Grad», kao zaštićeno kulturno dobro u Republici Hrvatskoj, obnavlja se od 2004. godine prema projektu koji su za Grad Sinj izradili ovlašteni inženjeri Ivo Vojnović d.i.a. i Neven Kunjašić d.i.g. uz suglasnost nadležnog Konzervatorskog odjela u Splitu. Sva potrebna zaštitna arheološka istraživanja izveo je Muzej Cetinske krajine u Sinju.
Cilj Projekta je potpuna rekonstrukcija i zaštita zidina Tvrđave od daljnjeg propadanja, a radovi bi trebali biti završeni do velikog jubileja  «300 godina Čudesne obrane Sinja od Turaka»  proslavu kojega je, kao pokrovitelj, prihvatio Hrvatski sabor.
Prošlog tjedna Gradonačelnik Grada Sinja je s Ministarstvom kulture potpisao Ugovor o sufinanciranju radova u 2011. godini za koje Grad osigurava 600.000,00 kuna u svom Proračunu, dok će Ministarstvo u ovu svrhu izdvojiti 150.000,00 kuna.

01.03.11