Subota, 16.06.2007.

"žUPANIJSKA IZLOžBA STOKE-SINJ 2007."

U organizaciji Hrvatskog stočarskog centra i Grada Sinja, uz suorganizaciju Hrvatskog zavoda za poljoprivredno savjetodavnu službu danas se na sinjskom Hipodromu po drugi put održava županijska izložba stoke Sinj 2007.
Ove godine ocjenjuju se i nagrađuju proizvođači za uspješan uzgoj kvalitetnih grla. Nagrađivat će se najbolja grla krava i junica, najbolja kolekcija ovaca i koza, uzgajivači magaraca, buša i ždrebadi.
Uz stare običaje našega kraja, prezentirat će se gastronomska ponuda, stari obrti i zanati, a sudjeluju i udruge pčelara i zadruga.

IZBORI ZA VIJEćA NACIONALNIH MANJINA

Sutra će se održati Izbori za vijeća nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i podrčne samouprave. Izbori su raspisani za 308 vijeća i 228 predstavnika nacionalnih manjina širom Hrvatske.
Na području Grada Sinja nacionalno srpsko vijeće predložilo je jednu kandidacijsku listu za predstavnika srpske nacionalnosti. U Vrlici je također istaknuta samo jedna kandidacijska lista također za predstavnika srpske nacionalne manjine, u isto vrijeme održati će se i izbori za županijska vijeća nacionalnih manjina Splitsko-dalmatinske županije. Biračko mjesto za birače iz Trilja, Otoka i sinja bit će u zgradi Općinskoga suda u Sinju, dok će u Vrlici biračko mjesto biti smješteno u tamošnjoj zgradi Grada. Na području Dicma i Hrvaca provoditi će se samo izbori za vijeća manjina Splitsko-dalmatinske županije.
Birališta će biti otvorena od 7 do 19 sati. Za birače koji nisu sa područja Sinja, a zateknu se tu i žele ostvariti svoje biračko pravo za županijsko vijeće moći će uz priloženu potvrdu glasovi na biračkom mjestu broj 15 u zgradi Općinskog suda, također birači koji nisu u mogućnosti doći na biralište mogu se javiti na broj telefona 707-228 te će im biti osiguran prijevoz.

BLAGDAN SRCA ISUSOVA

Blagdan Srca Isusova ove godine obilježit će se i u selu Satrić. Svečana misa s procesijom održat će se u nedjelju s početkom u 10,00 sati.
Udruga za očuvanje baštine sela Satrić najavila je bogat kulturnoumjetnički program na kojem će se već od 15,00 sati predstaviti veliki broj kulturnoumjetničkih društava, a u večernjim satima najavljen je koncert Krunoslava Kiće Slabinca i banda "Loše Navike".

OBAVIJEST

Iz Dječjeg vrtića Bili cvitak Sinj najavljuju sastanke s roditeljima novoupisane djece. U ponedjeljak će se održati sastanak za roditelje djece koja su upisana u centralni vrtić Bili cvitak i to za jutarnju smjenu u 17,30 sati, a poslijepodnevnu u 18,30; u dječjem vrtiću Maslačak sastanak će biti u utorak u 17,30 za jutarnju skupinu, a u 18,30 za poslijepodnevnu skupinu.