Stanje na cestama

Snijeg otežava promet u većem dijelu Like, Slavonije i na području srednjeg Jadrana, gdje je mjestimice vrlo gust i nošen jakim vjetrom. Posebno na području Zadarske i Šibensko- kninske županije. Osobito oprezno treba voziti i autocestom A 1, od čvora Gospić do čvora Šestanovac, gdje je zbog gustog snijega koji pada, mjestimice ugaženog, brzina vožnje ograničena na 40 km/h.
Čišćenje je u tijeku.

Zbog zimskih uvjeta, zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, dok ostali moraju imati zimsku opremu, na sljedećim cestama:
Lika:
D 1 Udbina-Gračac-Knin,
D 218 Sučević-Srb,
D 42 Josipdol-Poljanak,
D 506 Dobroselo-Mazin
Područje srednjeg Jadrana:
D 8 na Jadranskoj magistrali od Svete Marije Magdalene do Biograda na moru,
D 27 Gračac-Obrovac-Karin-Benkovac,
D 54 Maslenica-Zaton Obrovački,
D 56 Klis-Muć-Drniš,
D 58 Gornji Seget-Boraja,
D 106 Pag-Posedarje,
D 306 Vir-Nin-Zadar,
D 424 Zadar (luka Gaženica)-čvor Zadar 2,
D 502 Donji Zemunik-Smilčić-Karin
Gorski kotar:
na županijskim i lokalnim cestama na području Čabra i Delnica.
Za sav promet zatvorene su ceste:
- D 512 Makarska-Vrgorac na predjelu Stupica, zbog odrona. Obilazak od Makarske prema Vrgorcu je Jadranskom magistralom (D 8) preko Ploča ili autocestom A 1, između čvorova Šestanovac i Ravča
- D 70, Omiš-Gata-čvor Blato n/C, poddionica Omiš-odvojak za Gata, zbog radova. Obilazak je cestom Ž6142 Naklice-Tugare-Žrnovnica-Strožanac, ili cestom D 8 Strožanac-Dug Rat-Omiš.
IZVOR: HAK

26.01.11