Grad Sinj je prihvatio daljnju suradnju sa Udrugom Lijepa naša i Osnovnom školom Fra Pavla Vučkovića glede nastavka projekta Eko-škole

Grad Sinj je prihvatio daljnju suradnju sa Udrugom Lijepa naša i Osnovnom školom Fra Pavla Vučkovića glede nastavka projekta Eko-škole kao jedinog takvog na području Cetinske krajine. Kako se narečeni Program provodi u suradnji sa lokalnim zajednicama, dana 20.siječnja potpisan je Sporazum o suradnji u provođenju međunarodnog programa  Eko-škole u Republici Hrvatskoj za 2011. godinu, koji su potpisali predsjednik Udruge Lijepa naša dr. Ante Kutle i Gradonačelnik Grada Sinja prof. Ivica Glavan.
Grad se ovim sporazumom obvezao financirati obnavljanje statusa Osnovne škole Fra Pavla Vučkovića kao Eko-škole iznosom od 5.000,00 kn za 2011.godinu. Na ovaj način omogućava se realizacija temeljnog cilja programa Eko-škole da se odgoj i obrazovanje za okoliš i održivi razvoj ugradi u sve segmente odgojno-obrazovnog sustava i svakodnevni život učenika, nastavnika i drugih djelatnika škole putem nastavnih, izvannastavnih i izvanškolskih aktiovnosti svih razina.
Zadaća Programa je odgojiti i obučiti mlade generacije, učiniti ih osjetljivim za pitanja zaštite prirode i okoliša, te ih osposobiti za donošenje odgovornih odluka o razvitku društva u budućnosti.

20.01.11