Prioćenje sinjskog SDP-a: Apel za spas sinjskoga zdravstva

Sasvim očekivano i nažalost predvidljivo, od strane Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi nastavlja se daljnji proces uništavanje, haračenja  i pustošenja zdravstvene skrbi za stanovnike Sinja i Cetinske krajine nerazumnom i neprihvatljivom odlukom o reorganizaciji djelatnosti  hitne medicinske pomoći.
Naime, djelatnost sanitetskog prijevoza za građane Sinja  koja je do sada bila pod upravom Ustanove za hitnu medicinsku pomoć i kojom su, usput rečeno, građani bili i više nego zadovoljni sada bi se novom reorganizacijom i centralizacijom prebacila pod upravu Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije u Splitu koji je začetnik i glavni krivac svih problema u zdravstvu Sinja.
Po toj njihovoj odluci uslugu hitne medicinske pomoći  i dalje bi obavljala Ustanova za hitnu medicinsku pomoć, naravno sada uz značajno reduciranje raspoloživih vozila i timova hitne medicinske pomoći za potrebe građana Sinja, a ta bi ˝racionalizacija˝ izravno ugrozila kvalitetu pružanja tih usluga i direktno naštetila onima kojima je hitna medicinska intervencija za život važna.
Sljedeći korak u procesu te njihove ˝racionalizacije˝ u dogledno vrijeme vodio bi ukidanju ili privatizaciji svih profitabilnih grana unutar zdravstvene zaštite koji je započeo ukidanjem sinjskoga rodilišta, a vidimo nastavlja se sa navodnim preustrojem sanitetskog prijevoza,sve u svrhu privatizacije te djelatnosti na ˝hrvatski način˝.
Stoga, pozivamo sve odgovorne i zainteresirane za stanje zdravstva na području Grada Sinja i Cetinske krajine, vijećnike gradova i općina, gradonačelnike i načelnike, političke stranke, civilne udruge, predstavnike medija i sve građane da se aktivno uključe u obranu Ustavom zagarantiranih ljudskih prava na zdravstvenu zaštitu i skrb.
Klub vijećnika SDP-a 
Predsjednik:  Stipe Jadrijević Cvrlje

Gradski odbor SDP-a
Predsjednica: Nataša Poparić

16.01.11