Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Trilja

Odluka o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Trilja:
Članak 1.
Raspisuju se izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Trilja i to:
1. Mjesni odbor Bisko
2. Mjesni odbor Budimiri
3. Mjesni odbor Čačvina
4. Mjesni odbor Čaporice
5. Mjesni odbor Gardun
6. Mjesni odbor Grab
7. Mjesni odbor Jabuka
8. Mjesni odbor Kamensko
9. Mjesni odbor Košute
10. Mjesni odbor Nova Sela
11. Mjesni odbor Rože
12. Mjesni odbor Strizirep
13. Mjesni odbor Strmendolac
14. Mjesni odbor Tijarica
15. Mjesni odbor Trilj
16. Mjesni odbor Ugljane
17. Mjesni odbor Vedrine
18. Mjesni odbor Velić
19. Mjesni odbor Vojnić Sinjski
20. Mjesni odbor Voštane
21. Mjesni odbor Vrpolje
Članak 2.
Broj članova Vijeća Mjesnog odbor utvrđen je u Statutu Grada Trilja članak 77.
1. Vijeće Mjesnog odbora Bisko 7 članova
2. Vijeće Mjesnog odbora Budimiri 5 članova
3. Vijeće Mjesnog odbora Čačvina 5 članova
4. Vijeće Mjesnog odbora Čaporice 7 članova
5. Vijeće Mjesnog odbora Gardun 5 članova
6. Vijeće Mjesnog odbora Grab 7 članova
7. Vijeće Mjesnog odbora Jabuka 7 članova
8. Vijeće Mjesnog odbora Kamensko 7 članova
9. Vijeće Mjesnog odbora Košute 7 članova
10. Vijeće Mjesnog odbora Nova Sela 5 članova
11. Vijeće Mjesnog odbora Rože 5 članova
12. Vijeće Mjesnog odbora Strizirep 5 članova
13. Vijeće Mjesnog odbora Strmendolac 7 članova
14. Vijeće Mjesnog odbora Tijarica 7 članova
15. Vijeće Mjesnog odbora Trilj 7 članova
16. Vijeće Mjesnog odbora Ugljane 7 članova
17. Vijeće Mjesnog odbora Vedrine 7 članova
18. Vijeće Mjesnog odbora Velić 7 članova
19. Vijeće Mjesnog odbora Vojnić Sinjski 7 članova
20. Vijeće Mjesnog odbora Voštane 5 članova
21. Vijeće Mjesnog odbora Vrpolje 7 članova

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja 16. siječnja 2011. godine.
IZVOR: GRAD TRILJ

14.01.11