RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI

RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI:

SINJ
Petak, 7. siječnja 2011. od 9 sati:
BREKIN PUT, PUT ŠIMACA, KNEZA MISLAVA, BATANOVA, MILETIN, PUT PAVIĆA, ĆEMER, PELINOVAC, PUT MEĐINA, RAMSKA.

Subota, 8. siječnja 2011. od 9 sati:
PUT ODRINE (OKO SOCIJALNOG), ODRINA, BRAĆE RADIĆA.

OBITELJI KOJE NISU PRIMILE BLAGOSLOV - NAKNADNO PRIJAVLJENI!
Obitelji koje nisu primile blagoslov (odsutni u vrijeme blagoslivljanja), trebaju se prijaviti u župni ured.

BLAGOSLOV NA RADOŠIĆU:
Petak, 7. siječnja (9 sati): Radovići i ostali.
IZVOR: SVETIŠTE GOSPE SINJSKE

07.01.11