RASPORED DOGAĐAJA U SVETIŠTU I ŽUPI

RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI U SINJU

Petak, 31. prosinca 2010. od 9 sati:
ALKARSKO TRKALIŠTE, STUPARIĆA OBOR, ŠETALIŠTE A. STEPINCA, ŽANKOVA GLAVICA, TRG KRALJA TOMISLAVA, BRNAŠKA, DRAGAŠEV PROLAZ, MATIĆEVA, ZEČEV PROLAZ, KRALJA ZVONIMIRA, SERDARA VUČKOVIĆA, FRA A. K. MIOŠIĆA, BORIĆEVAC, BREGOVITA, FRA I. MARKOVIĆA, HRVATINIĆEVA, DOMALDOVA,
PUT PETROVCA, KVARTIRI, ISTARSKA, LOVRIĆA OBOR, GLAVIČKA, ŽRTAVA RATA,
GRABOVČEV PROLAZ, VUJANOVIĆEV PROLAZ, KNEŽEV PROLAZ, VRCANOV OBOR,
IVANIŠA NELIPIĆA, ŠILANOVAC/ I. FRANKOPANA.

Nedjelja, 2. siječnja 2011. od 13 sati:
DOMOVINSKOG RATA, LUMBINOV MOST; ŠUMARIJA.

Ponedjeljak, 3. siječnja 2011. od 9 sati:
SUHAČ; ĆURLINI (od Glavica do Karajkove l.),
KARAJKOVA LOKVA, IZA KUKA,
I. MEŠTROVIĆA, VUKOVIĆI, J. DALMATINCA.

Utorak, 4. siječnja 2011. od 9 sati:
TRG F. TUĐMANA, STJEPANA GUNJAČE,  VRLIČKA I LITRIN OBOR, D. ŠIMUNOVIĆA,
ZAGREBAČKA, GUNDULIĆEVA, ČUGURINA GL.,  NAZOROVA, STRAČEVIĆEVA, MATASOVA.

Srijeda, 5. siječnja 2011. od 9 sati:
FRA FILIPA GRABOVCA, OMIŠKA I SOLINSKA, OKO BOKE I VLAHE BUKOVCA.

Četvrtak, 6. siječnja 2011. od 13 sati:
ĆOSIN POTOK, R. BOŠKOVIĆA, JADRANSKA, IMOTSKA, DRNIŠKA, PUT BRIŽINA,
I. FILIPOVIĆA GRČIĆA I PUT MEDINJAKA.

Petak, 7. siječnja 2011. od 9 sati:
BREKIN PUT, PUT ŠIMACA, KNEZA MISLAVA, BATANOVA, MILETIN, PUT PAVIĆA, ĆEMER, PELINOVAC, PUT MEĐINA, RAMSKA.

Subota, 8. siječnja 2011. od 9 sati:
PUT ODRINE (OKO SOCIJALNOG), ODRINA, BRAĆE RADIĆA.

OBITELJI KOJE NISU PRIMILE BLAGOSLOV - NAKNADNO PRIJAVLJENI! 
Obitelji koje nisu primile blagoslov (odsutni u vrijeme blagoslivljanja), trebaju se prijaviti u župni ured.


BLAGOSLOV U GLAVICAMA:
Od ponedjeljka, 27. prosinca (13 sati): od sv. Ante prema Gornjim Glavicama (jedan svećenik).
Ponedjeljak, 3. siječnja (9 sati): Poljaci iza Grede (jedan svećenik); Srednje selo - oko crkve sv. Ivana (drugi svećenik).
Utorak, 4. siječnja: Planica - od Privije prema Vučićima (jedan svećenik); Labrovići (drugi svećenik).
Srijeda, 5. siječnja: Prelasi, Milanovići, Dolići… prema školi (dva svećenika).
Četvrtak, 6. siječnja (13 sati): od škole prema Gradu. 


BLAGOSLOV NA RADOŠIĆU:
Ponedjeljak, 3. siječnja (od 9 sati): od Držaka do Čovića.
Utorak, 4. siječnja: od Hrste do škole.
Srijeda, 5. siječnja: od škole do Ajdukovića.
Četvrtak, 6. siječnja (14 sati): od Gugića do Križanaca.
Petak, 7. siječnja (9 sati): Radovići i ostali.
IZVOR: SVETIŠTE GOSPE SINJSKE

31.12.10