Održana 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Dana, 23. prosinca 2010. godine, u Gradskoj vijećnici Grada Sinja održana je 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja sa sljedećim dnevnim redom:
1. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prikazan je film na temu "Arhitektonske barijere u Gradu Sinju" Udruge UTIS iz Sinja,
4. Prihvaćen je Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2010. godinu te je Proračun od 85.193.000,00 kuna smanjen na 72.225.000,00 kuna,
5. Prihvaćen je Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2010. godini,
6. Prihvaćen je Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2010. godinu,
7. Prihvaćen je Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Sinja za 2010. godinu i Plana sredstava za sufinanciranje potreba u športu Grada Sinja u 2010. godini,
8. Prihvaćen je Prijedlog Proračuna Grada Sinja za 2011. godinu u iznosu od 77.279.000,00 kuna,

24.12.10