Održana 17. sjednica Gradskog vijeća Grada SinjaDanas, 23. prosinca 2010. godine, u Gradskoj vijećnici Grada Sinja održana je 17. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja sa sljedećim dnevnim redom:
1. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća,
2. Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3. Prikazan je film na temu "Arhitektonske barijere u Gradu Sinju" Udruge UTIS iz Sinja,
4. Prihvaćen je Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2010. godinu te je Proračun od 85.193.000,00 kuna smanjen na 72.225.000,00 kuna,
5. Prihvaćen je Prijedlog izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2010. godini,
6. Prihvaćen je Prijedlog izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2010. godinu,
7. Prihvaćen je Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Sinja za 2010. godinu i Plana sredstava za sufinanciranje potreba u športu Grada Sinja u 2010. godini,
8. Prihvaćen je Prijedlog Proračuna Grada Sinja za 2011. godinu u iznosu od 77.279.000,00 kuna,
9. Prihvaćen je Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2011. godinu,
10. Prihvaćen je Prijedlog Odluke o osnivanju ustanove za upravljanje športskim objektima “Športski objekti Sinj” Sinj, 
11. Prihvaćen je Prijedlog Odluke o pribavljanju ploča s imenima naselja, ulica i trgova, te pločica s brojevima zgrada i o načinu podmirivanja troškova pribavljanja i postavljanja na objekte,
12. Prihvaćen je Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Sinja u 2010. godini i prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Sinja u 2011. godini,
13. Nije prihvaćeno Izvješće o poslovanju Vodovoda i Čistoće d.o.o. za 2009. godinu s prikazom trenutnog stanja,
14. Primljena je na znanje Informacija o poduzetim aktivnostima u svezi izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju autobusnog kolodvora u Sinju.

23.12.10