17. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja

Sutra, 23. prosinca 2010. godine  (četvrtak), u Gradskoj vijećnici Grada Sinja s početkom u  13,00  sati održat će se  17. sjednica Gradskog vijeća Grada Sinja.
D N E V N I   R E D:
1.Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća,
2.Pitanja i prijedlozi vijećnika,
3.Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Sinja za 2010. godinu,
4.Prijedlog Izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Grada Sinja u 2010. godinu,
5.Prijedlog Izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Sinja za 2010. godinu,
6.Prijedlog II. Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u športu Grada Sinja za 2010. godinu i Plana sredstava za sufinanciranje potreba u športu Grada Sinja u 2010. godini,
7.Prijedlog Proračuna Grada Sinja za 2011. godinu,
8.Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Grada Sinja za 2011. godinu,
9.Prijedlog Odluke o osnivanju ustanove za upravljanje športskim objektima “Športski objekti Sinj” Sinj, 
10.Prijedlog Odluke o pribavljanju ploča s imenima naselja, ulica i trgova, te pločica s brojevima zgrada i o načinu podmirivanja troškova pribavljanja i postavljanja na objekte,
11.Prijedlog Odluke o uspostavljanju suradnje između Grada Trogira i Grada Sinja,
12.Prijedlog Odluke o uspostavljanju suradnje između Grada Šibenika i Grada Sinja,
13.Prijedlog Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Grada Sinja u 2010. godini i prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Sinja u 2011. godini,
14.Izvješće o poslovanju Vodovoda i Čistoće d.o.o. za 2009. godinu s prikazom trenutnog stanja,
15.Informacija o poduzetim aktivnostima u svezi izdavanja lokacijske dozvole za rekonstrukciju autobusnog kolodvora u Sinju.

22.12.10