Obavijest

Grad Sinj u suradnji sa Splitsko-dalmatinskom županijom provodi Program sufinanciranja nabave sadnica voća i vinove loze za 2011.g. prema kojem Grad Sinj sufinancira 1/3, Županija 1/3 i krajnji korisnik 1/3 cijene sadnica.
Prijaviti se mogu poljoprivredni proizvođači s prebivalištem na području Grada Sinja koji su upisani u Upisnik i koji imaju namjeru zasaditi najmanje 1000 metara kvadratnih površine, odnosno najmanje 500 sadnica loze ili 300 stabala voćaka.
Zainteresirani za proljetnu sadnju trebaju se prijaviti u Odjel za prostorno planiranje, gospodarenje prostorom i razvoj Grada Sinja do 15. prosinca 2010. godine.
IZVOR: WWW.FERATA.HR

09.12.10