Rekonstrukcija javne rasvjete

Kiša koja pada otežava nastavak rekonstrukcije javne rasvjete na području Grada Sinja. Naime nakon potpisanog ugovora u kolovozu ove godine između Grada Sinja i Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti počela je rekonstrukcija javne rasvjete. Do sada je odrađena 1/5 planiranih radova, a sve ove aktivnosti za sada su usmjerena na rasvjetna mjesta uz državnu cestu D1. Ovaj cijeli posao prema tom ugovoru trebao bi biti gotov do početka travnja 2011. Vrijednost ovih radova iznosi 790 tisuća kuna, od čega Fond plaća 470, a Grad Sinj 320 tisuća kuna. Inače pored smanjenja štetnih emisija u okolišu ovom rekonstrukcijom smanjit će se i potrošnje električne energije za javnu rasvjetu na području Sinja. Za projekt 2 i 3 faze rekonstrukcije javne rasvjete, Grad Sinj se kandidirao na natječaj koji je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti.
IZVOR: WWW.FERATA.HR

01.12.10