Gradonačelnik Grada Sinja, Ivica Glavan, zaključio Ugovor o kupoprodaji nekretnine na području GZK , s tvrtkom Pirson Montaža d.o.o., Klis

Nakon što je u mjesecu ožujku  2010. godine između Grada Sinja i tvrtke Pirson Montaža d.o.o., Klis zaključen Predugovor o kupoprodaji nekretnine, dana 22. studenoga 2010.g. gradonačelnik Grada Sinja, Ivica Glavan,  s imenovanom  tvrtkom zaključio je i Ugovor o kupoprodaji nekretnine na području GZK.
Zaključivanjem kupoprodajnog ugovora Grad Sinj je tvrtci Pirson Montaža d.o.o., Klis prodao nekretninu označenu kao čestica zemljišta 177/211 k.o. Turjaci ukupne površine 3.613 m2, radi izgradnje proizvodno-poslovne građevine za obavljanje djelatnosti montaže i održavanja industrijskih postrojenja, održavanja radnih strojeva, bravarsku radionice za izradu bravarije, te pogon za obuku zavarivača. Od dana zaključivanja ovog ugovora počinju teći rokovi za ispunjenje ugovornih obveza, a također kupac je u obvezi kupiti i nekretninu površine 2.548 m2 za koju je po Predugovoru već uplatio 50 % cijene.
Tvrtka Pirson Montaža d.o.o., Klis,  trenutno  ima 40 uposlenih a u GZK-Sinj namjerava zaposliti cca. 10 novih zaposlenika.
Uskoro se očekuje ishođenje Potvrde glavnog projekta, a po navodima investitora isti su vrlo brzo spremni krenuti u izgradnju i realizaciju planirane investicije na području GZK-Sinj.

22.11.10