NATJEČAJ ZA UČENIČKE LITERARNE RADOVE NA TEMU: ''TOLERANCIJA I NENASILNA KOMUNIKACIJA' '

Povodom Međunarodnog dana tolerancije 16. studenog, Međunarodnog dana prevencije nasilja nad djecom 19. studenog i Međunarodnog dana dječjih prava 20. studenog Udruga Srma otvara NATJEČAJ ZA UČENIČKE LITERARNE RADOVE
NA TEMU: ''TOLERANCIJA I NENASILNA KOMUNIKACIJA' ' i to u 3 kategorije:
1.tolerancija i nenasilna komunikacija u obitelji
2.tolerancija i nenasilna komunikacija u školi
3.tolerancija i nenasilna komunikacija među prijateljima / u društvu

Natječaj je otvoren za učenike 5.-8. razreda osnovnih škola s područja Cetinske krajine i to do 6.12.2010.g.
Radovi se trebaju potpisati punim imenom i prezimenom, nazivom škole koju učenik pohađa, obavezno navesti razred i kontakt telefon / mobitel. Radovi se mogu dostaviti osobno u ured Srme, Brnaška 44, ubaciti u poštanski sandučić Srme na istoj adresi, poslati poštom ili poslati elektroničkom poštom na adresu: udruga.srma@st.t-com.hr.
Za svaku kategoriju nagradit će se po 3 najbolja rada. Nagrade će biti uručene učenicima 10.12. na Međunarodni dan ljudskih prava. Radovi će biti objavljeni i na web stranici Udruge Srma www.udruga-srma.hr.
Svi zaprimljeni podaci koristit će se samo u svrhu provedbe ovog natječaja, a prijavom na natječaj, sudionici pristaju da se njihova imena i radovi javno objave u slučaju da osvoje neku od nagrada.
Radove će ocijeniti komisija u sastavu: profesor hrvatskog jezika, dječji psiholog, roditelj i predstavnik Srme.
Informacije se mogu dobiti na telefon 661-661, a dodatna motivacijska pitanja za natječajnu temu nalaze se na web stranici Udruge Srma.

22.11.10